Galicia

Grupos de investigación en las universidades de Galicia.

GI-1867: Grupo Galego de estudios para a formación e inserción laboral (GEFIL)

Universidade de Santiago de Compostela

Líneas de trabajo del grupo de investigación

 • Subsistemas de formación profesional
 • Calidade na formación profesional
 • Formación e cualificacións profesionais
 • Formación e transición ó mundo laboral
 • Formación e inserción profesional para colectivos con dificultades especiais
 • Formación, inserción profesional e xénero
 • Socioloxía do traballo
 • Linguaxe e xénero

Miembros del grupo de investigación

No se encontraron entradas.

GI-1468: Diagnóstico e Orientación Educativa e Profesional (DIOEP)

Universidade de Santiago de Compostela

Líneas de trabajo del grupo de investigación

 • Diagnóstico e avaliación de competencias e cualificacións na Orientación Educativa, Persoal e Profesional.
 • Análise de necesidades creativas e orientadoras no ámbito Escolar e Profesional.
 • Avaliación de servicios e programas de Orientación Educativa e Profesional.
 • Exploración de competencias e do desenvolvemento profesional de Orientadores Escolares e Profesionais, especialmente nas TIC
 • Valoración diagnóstica da intervención orientadora de apoio á diversidade educativa e socioprofesional.
 • Avaliación e orientación de calidade e excelencia dos centros educativos e socioprofesionais.
 • Diagnóstico e orientación das funcións e programas de titoría en contextos educativos e socioprofesionales.
 • Análise e desenvolvemento de competencias transversais e creativas en educación e no ámbito profesional.

Miembros del grupo de investigación

G000663: Grupo de Investigación en Evaluación y Calidad Educativa (GIACE)

Universidade da Coruña

Líneas de trabajo del grupo de investigación

 • Evaluación y calidad de instituciones escolares y socieducativas
 • Calidad de vida
 • Acreditación de instituciones educativas de educación
 • Género e igualdad
 • Orientación laboral y profesional
 • Orientación y tutoría
 • Desarrollo y evaluación de competencias profesionales
 • Atención a la diversidad, normalización, inclusión
 • Expresión musical.

Miembros del grupo de investigación


No se encontraron entradas.


E000767: Grupo de Investigación Formación y Orientación para la Vida (FORVI)

Universidade da CoruñaFormación y Orientación para la Vida

Líneas de trabajo del grupo de investigación

 • Orientación, tutoría y mentoría
 • Formación para el trabajo y para la vida
 • Desarrollo de competencias (emocionales/personales/transversales)
 • Prevención de la violencia: acoso escolar, acoso laboral, en el deporte, en la vida

Miembros del grupo de investigación


No se encontraron entradas.